Servei jurídics oferts per:

93 872 35 67 CAST / ENG


Redacció i revisió de contractes d'arrendament

HONORARIS

Els honoraris per la redacció i revisió de contractes d’arrendament seran de 30 € IVA inclòs.

Inclou assessorament jurídic escrit i la redacció del contracte o de les modificacions que es proposin per part de l’advocat que s’encarregui del seu cas.

No inclou despeses de tramitació, ni impostos, taxes,... que el tipus de contracte meritin, tals com: inscripció Registre de la Propietat, segells Cambra de la Propietat,...

Arrendaments

Tens dubtes?

Sol·licita més informació

Si té qualsevol tipus de dubte sobre el funcionament del nostre servei, contacti amb nosaltres: