Blog

Comptar amb un protocol contra l'assetjament laboral és obligatori per a qualsevol empresa.

Publicat el 23 de de maig de 2023
L'assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe i la violència física són problemàtiques serioses que sorgeixen a molts entorns laborals. Per tal de crear un ambient de treball segur, inclusiu i respectuós, és precís que les empreses implementin un protocol que estableixi mesures efectives que tractin aquestes formes d'assetjament i violència. Així doncs,  és necessari comptar amb un...

> Consultar aquesta entrada


Es pot convocar una junta de la comunitat de propietaris si el president/a no ho fa?

Publicat el 12 de de maig de 2023
Les reunions de la junta de propietaris són obligatòries i s'han de celebrar almenys una vegada a l'any, o amb més freqüència, per a aprovar els comptes i els pressuposts i per a elegir les persones que han d' exercir els càrrecs, quan el president/a ho consideren necessari o quan ho sol·licitin els propietaris/es que representin almenys una quarta part (25%) dels propietaris o els que representin una quarta part de les quotes de...

> Consultar aquesta entrada


Els drets de les parelles de fet en les herències

Publicat el 14 de d'abril de 2023
Cada vegada són més les parelles que decideixen no formalitzar la seva relació dins la forma del matrimoni i establir-se com a parelles de fet. Conseqüentment, i en els últims anys, aquestes han anat adquirint progressivament una sèrie de drets en el règim successori que, en el cas de la legislació catalana, ha comportat una equiparació total al cònjuge vidu.   Què és una parella de fet? En...

> Consultar aquesta entrada


Quina garantia té el teu cotxe nou?

Publicat el 29 de de març de 2023
L'1 de gener de 2022 va entrar en vigor la nova legislació que modificava alguns aspectes relatius a les garanties per consumidors i usuaris, entre d’altres, la garantia legal dels vehicles. Aquesta garantia es regula a la Llei 23/2003, de les Garanties de Venda de Béns de Consum, la qual va ser modificada pel Reial Decret 7/2021, el qual transposava les directives de la Unió Europea en matèria de drets dels consumidors. Pel que fa als vehicles...

> Consultar aquesta entrada


La protecció de l’habitatge habitual de l’emprenedor de responsabilitat limitada

Publicat el 28 de de desembre de 2022
La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, modificada recentment per la Llei Crea i Creix (Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses) va introduir en el nostre ordenament jurídic la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL). L’ERL, amb independència de la seva activitat, pot limitar la seva responsabilitat derivada de deutes fruit de la seva...

> Consultar aquesta entrada


Règim de visites. Béns personals del menor

Règim de visites. Béns personals del menor

Publicat el 5 de de desembre de 2022
El menor ha de portar tot el necessari perquè el període de convivència amb l’altre progenitor es dugui a terme amb normalitat

> Consultar aquesta entrada


Desheretament per manca de relació

Desheretament per manca de relació

Publicat el 28 de de juliol de 2022
L’absència de tracte permet al testador privar els hereus dels drets que els podrien correspondre en la successió?

> Consultar aquesta entrada


Tutors i curadors: persones legitimades per instar-ne la destitució.

Tutors i curadors: persones legitimades per instar-ne la destitució.

Publicat el 26 de de juliol de 2022
Els familiars del menor o de la persona amb discapacitat poden instar que els tutors o curadors siguin destituïts de les seves funcions?

> Consultar aquesta entrada


Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Publicat el 21 de de juliol de 2022
Nova llei per a garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació

> Consultar aquesta entrada


Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Publicat el 25 de de maig de 2022
Una associació de consumidors va demandar a una entitat bancària per considerar il·lícita la comissió de 2 euros que cobrava pels següents conceptes: Ingrés en efectiu realitzat per terceres persones amb informació addicional (concepte) incorporat al justificant a sol·licitud de l’ordenant. Rebut normalitzat pagat en efectiu. Inicialment, l’associació de consumidors va guanyar el plet, en...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10