Blog

DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

Publicat el 1 de desembre de 2021
El Tribunal Constitucional en la seva recent Sentència núm. 161/2021 declara que el procediment judicial ha de tenir en consideració la concurrència de determinades circumstàncies en la figura del demandat i el seu impacte en el transcurs del procediment. Aquesta sentència troba causa en el decret de desnonament de l’arrendatari d’un habitatge per manca de pagament de les rendes degudes a l’arrendador. L’arrendatari era...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI. Despeses de l'habitatge familiar. Qui paga les quotes de la comunitat?

DIVORCI. Despeses de l'habitatge familiar. Qui paga les quotes de la comunitat?

Publicat el 13 de octubre de 2021
Qui paga les quotes de la comunitat? I la taxa de brossa?

> Consultar aquesta entrada


ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL. Es pot negar la companyia d'assegurances a cobrir els danys causats per un conductor que no figura a la pòlissa?

ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL. Es pot negar la companyia d'assegurances a cobrir els danys causats per un conductor que no figura a la pòlissa?

Publicat el 29 de setembre de 2021
Amb freqüència els joves fan servir el vehicle dels seus pares, sent aquests els únics que apareixen com a conductors del vehicle a la pòlissa d’assegurança. Així les coses, en cas de produir-se un accident la companyia d’assegurances podria negar-se a cobrir els danys al·legant que el fill de l’assegurat no apareix com a conductor. En aquest cas, cal plantejar-nos si seria factible demandar a la companyia reclamant la...

> Consultar aquesta entrada


VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ordre de protecció i règim de visites.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ordre de protecció i règim de visites.

Publicat el 23 de setembre de 2021
La nova llei permet suspendre l’ordre dictada quan aquesta estableix mesures penals i els fills han presenciat o patit violència de gènere

> Consultar aquesta entrada


Persones amb discapacitat. Possibilitat d'adoptar mesures en contra de la voluntat de l'afectat.

Persones amb discapacitat. Possibilitat d'adoptar mesures en contra de la voluntat de l'afectat.

Publicat el 22 de setembre de 2021
Explicàvem en entrades anteriors les novetats introduïdes per la Llei 8/2021, relatives a les mesures de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Recentment el Tribunal Suprem s’ha pronunciat per primera vegada aplicant la nova normativa En primer lloc, recordar que la nova normativa substitueix la modificació judicial de la capacitat (anomenada incapacitació fins al 2015) per l’adopció...

> Consultar aquesta entrada


MENORS LACTANTS. Quin règim de visites establir? Quan és aconsellable començar les pernoctacions?

Publicat el 26 de agost de 2021
En dret de família, és especialment important tenir en compte la casuística. ja que en cada cas entren en joc circumstàncies diverses fent que s’hagin d’adoptar mesures i solucions concretes, en qualsevol cas, però, independentment de la resta de factors, prima sempre l’interès superior del menor. En el cas de menors lactants, malgrat que ambdós progenitors disposin de les habilitats parentals i les...

> Consultar aquesta entrada


TESTAMENTS. La nul·litat del testament per l'afectació mental del testador.

TESTAMENTS. La nul·litat del testament per l'afectació mental del testador.

Publicat el 28 de juliol de 2021
Per tal que es pugui declarar nul un testament per l’afectació mental de qui el va atorgar (el testador) en el moment de prestar consentiment, aquesta haurà de ser de caràcter greu. No es tracta d’una qüestió de naturalesa jurídica, sinó d’una qüestió de fet, la qual s’ha de resoldre valorant totes les proves que es puguin aportar sense que basti basar-se en presumpcions o conjectures. Per exemple,...

> Consultar aquesta entrada


HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Un pla d’urbanisme por regular els habitatges d’ús turístic?

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Un pla d’urbanisme por regular els habitatges d’ús turístic?

Publicat el 20 de juliol de 2021
Un pla municipal d’urbanisme pot sotmetre a prèvia autorització administrativa l’exercici de l’activitat?

> Consultar aquesta entrada


TUTELA I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS. Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, en respon el tutor?

TUTELA I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS. Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, en respon el tutor?

Publicat el 28 de juny de 2021
Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, respon el tutor?

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6