Blog

PROCESSOS DE FAMÍLIA: Atempta contra el dret a l'honor les al·lusions al consum d'estupefaents efectuades en el si d'un procediment sobre guarda i custodia?

PROCESSOS DE FAMÍLIA: Atempta contra el dret a l'honor les al·lusions al consum d'estupefaents efectuades en el si d'un procediment sobre guarda i custodia?

Publicat el 17 de gener de 2022
El Tribunal Suprem s'ha pronunciat recentment afirmant que no atempten contra el dret a l'honor les al·lusions al consum d'estupefaents realitzades en el si d'un procediment de guarda i custodia. L'Alt Tribunal en la seva Sentència de 8 de novembre de 2021 ha desestimat la demanda interposada pel demandant contra la seva ex dona per atemptar contra el seu dret fonamental a l'honor a l'haver manifestat de manera continuada i reiterada, en el si...

> Consultar aquesta entrada


Informe de detectius. Dret de defensa vs Dret a la intimitat

Informe de detectius. Dret de defensa vs Dret a la intimitat

Publicat el 10 de gener de 2022
El Tribunal Suprem en la sentència 9 de desembre de 2021 ha descartat l'existència d'una intromissió il·legítima en la intimitat i la pròpia imatge de qui va ser objecte d'una investigació privada per part d'un professional acreditat amb la finalitat de provar en un judici que l'investigat tenia feina i així desvirtuar la suposada manca d'ingressos per incomplir sistemàticament el pagament de les...

> Consultar aquesta entrada


NOU RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS

NOU RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS

Publicat el 28 de desembre de 2021
En data 5 de gener de 2022 entra en vigor el nou règim jurídic dels animals. Aquest nou règim implica la modificació de diverses normes a fi d'adaptar-les a la major sensibilitat social cap als animals i al reconeixement de la seva qualitat d'éssers vius sensibles. Concretament, tindrà implicacions en les següents àrees: Crisis matrimonials. Es regula la convivència i cura dels animals comuns en cas de divorci...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI I MASCOTES. Nou règim jurídic del animals.

DIVORCI I MASCOTES. Nou règim jurídic del animals.

Publicat el 20 de desembre de 2021
S'ha aprovat el nou règim jurídic dels animals, fet que implica la modificació de múltiples disposicions a fi d'adaptar-les a la major sensibilitat social cap als animals i al seu reconeixement com a éssers vius sensibles. Una de les novetats més esperades és la introducció de normes que permeten, en el si d'un procediment de família o divorci, determinar el destí, cures, convivència i despeses...

> Consultar aquesta entrada


EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA. Local arrendat. El nou propietari se subroga a la posició de l’arrendador?

EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA. Local arrendat. El nou propietari se subroga a la posició de l’arrendador?

Publicat el 17 de desembre de 2021
El règim legal aplicable als immobles destinats a un ús diferent del d'habitatge, tals com els locals de negoci, és diferent del règim aplicable als arrendaments de vivenda. Així ho ha recordat el Tribunal Suprem en la sentència 15 de novembre de 2021, en la qual resol una controvèrsia iniciada quan una entitat bancària, que s'havia adjudicat en una execució hipotecària un immoble que estava arrendat a una...

> Consultar aquesta entrada


INFRAHABITATGES. ORDRE DE DEMOLICIÓ. Menors en situació de desamparament i proporcionalitat de la mesura.

INFRAHABITATGES. ORDRE DE DEMOLICIÓ. Menors en situació de desamparament i proporcionalitat de la mesura.

Publicat el 15 de desembre de 2021
L'Ajuntament de Madrid va acordar l'execució substitutòria d'una ordre de demolició, dictada després d'acordar-se l'execució forçosa de la referida ordre, sobre un infrahabitatge construït sense llicència i sense ajustar-se a la legalitat. L'afectada va recórrer als tribunals, els quals van decidir a favor seu, un cop analitzada la proporcionalitat de la mesura, tenint en compte que afectava el...

> Consultar aquesta entrada


AUTOESCOLES. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. Estan cobertes les lesions que pugui patir un alumne durant les classes pràctiques?

AUTOESCOLES. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. Estan cobertes les lesions que pugui patir un alumne durant les classes pràctiques?

Publicat el 9 de desembre de 2021
Una alumna d'una autoescola que va patir lesions a causa d'un accident mentre practicava amb la motocicleta del centre en un circuit tancat va demandar a la companyia d'assegurances de l'autoescola pels danys patits. Els tribunals varen considerar que aquelles lesions estaven cobertes per l'assegurança d'automòbil obligatòria i voluntària de la motocicleta contractada per l'autoescola, amb una cobertura addicional. La...

> Consultar aquesta entrada


PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR I USUARI. Principals novetats en matèria de garanties.

PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR I USUARI. Principals novetats en matèria de garanties.

Publicat el 1 de desembre de 2021
L'1 de gener de 2022 entra en vigor la nova legislació que modifica alguns aspectes relatius a les garanties per consumidors i usuaris. Les principals novetats són les següents: El termini de garantia dels productes nous passar a ser de 3 anys. Aquesta garantia cobreix la "falta de conformitat", però no els eventuals defectes causats pel mal ús donat al producte. Actualment, si el problema apareixia durant els primers 6 mesos des...

> Consultar aquesta entrada


DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

Publicat el 1 de desembre de 2021
El Tribunal Constitucional en la seva recent Sentència núm. 161/2021 declara que el procediment judicial ha de tenir en consideració la concurrència de determinades circumstàncies en la figura del demandat i el seu impacte en el transcurs del procediment. Aquesta sentència troba causa en el decret de desnonament de l’arrendatari d’un habitatge per manca de pagament de les rendes degudes a l’arrendador. L’arrendatari era...

> Consultar aquesta entrada


CANVI DE COGNOM. Es pot dur a terme si existeix risc que una cognom desaparegui?

CANVI DE COGNOM. Es pot dur a terme si existeix risc que una cognom desaparegui?

Publicat el 28 de novembre de 2021
Una parella va presentar una sol·licitud davant del Registre Civil per canviar el primer cognom de la seva filla menor, quan aquesta tenia només 3 dies d’edat. La pretensió de la parella era agregar al primer cognom també el segon cognom del pare. La justificació era que el segon cognom del pare, d’origen espanyol, tenia una antiguitat superior a 300 anys i estava en risc de desaparèixer, ja que segons l’INE, a Espanya,...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9