Blog

TESTAMENTS. La nul·litat del testament per l'afectació mental del testador.

TESTAMENTS. La nul·litat del testament per l'afectació mental del testador.

Publicat el 28 de juliol de 2021
Per tal que es pugui declarar nul un testament per l’afectació mental de qui el va atorgar (el testador) en el moment de prestar consentiment, aquesta haurà de ser de caràcter greu. No es tracta d’una qüestió de naturalesa jurídica, sinó d’una qüestió de fet, la qual s’ha de resoldre valorant totes les proves que es puguin aportar sense que basti basar-se en presumpcions o conjectures. Per exemple,...

> Consultar aquesta entrada


HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Un pla d’urbanisme por regular els habitatges d’ús turístic?

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Un pla d’urbanisme por regular els habitatges d’ús turístic?

Publicat el 20 de juliol de 2021
Un pla municipal d’urbanisme pot sotmetre a prèvia autorització administrativa l’exercici de l’activitat?

> Consultar aquesta entrada


TUTELA I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS. Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, en respon el tutor?

TUTELA I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS. Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, en respon el tutor?

Publicat el 28 de juny de 2021
Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, respon el tutor?

> Consultar aquesta entrada


Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Publicat el 21 de juny de 2021
Nova normativa per a prevenir i fer front a la violència contra els menors acompanyada de reformes legislatives importants

> Consultar aquesta entrada


GUARDA I CUSTÒDIA. L'opinió dels menors a l'hora de determinar el règim de guarda.

GUARDA I CUSTÒDIA. L'opinió dels menors a l'hora de determinar el règim de guarda.

Publicat el 17 de juny de 2021
Té especial rellevància quan s’expressa amb claredat, maduresa i reiteració

> Consultar aquesta entrada


Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Publicat el 14 de juny de 2021
Aprovada una reforma important per a donar suport a les persones amb discapacitat quan han d’exercir capacitat jurídica

> Consultar aquesta entrada


Pensió compensatòria i IRPF

Pensió compensatòria i IRPF

Publicat el 8 de juny de 2021
Es poden reduir les quantitats fixades en un conveni de divorci tramitat al jutjat sense que el jutge hi hagi intervingut o formalitzat davant de notari?

> Consultar aquesta entrada


Canvis en matèria de garanties per venda de productes a consumidors

Publicat el 2 de juny de 2021
La garantia per venda de béns a consumidors s’amplia de dos a tres anys a partir de l’1 de gener de 2022

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9