Blog

Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Publicat el 21 de juny de 2021
Nova normativa per a prevenir i fer front a la violència contra els menors acompanyada de reformes legislatives importants

> Consultar aquesta entrada


GUARDA I CUSTÒDIA. L'opinió dels menors a l'hora de determinar el règim de guarda.

GUARDA I CUSTÒDIA. L'opinió dels menors a l'hora de determinar el règim de guarda.

Publicat el 17 de juny de 2021
Té especial rellevància quan s’expressa amb claredat, maduresa i reiteració

> Consultar aquesta entrada


Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Publicat el 14 de juny de 2021
Aprovada una reforma important per a donar suport a les persones amb discapacitat quan han d’exercir capacitat jurídica

> Consultar aquesta entrada


Pensió compensatòria i IRPF

Pensió compensatòria i IRPF

Publicat el 8 de juny de 2021
Es poden reduir les quantitats fixades en un conveni de divorci tramitat al jutjat sense que el jutge hi hagi intervingut o formalitzat davant de notari?

> Consultar aquesta entrada


Canvis en matèria de garanties per venda de productes a consumidors

Publicat el 2 de juny de 2021
La garantia per venda de béns a consumidors s’amplia de dos a tres anys a partir de l’1 de gener de 2022

> Consultar aquesta entrada


La guarda i custòdia compartida en casos de violència de gènere

Publicat el 25 de maig de 2021
La custòdia compartida és incompatible amb un patró de conducta de menyspreu i dominació constitutiu del delicte de violència domèstica

> Consultar aquesta entrada


Que passa si després d’acceptar una herència es descobreix un deute de major valor que els béns heretats?

Publicat el 18 de maig de 2021
I si després d’acceptar l’herència es descobreix un deute de més valor?

> Consultar aquesta entrada


Incompliments del règim de visites

Incompliments del règim de visites

Publicat el 17 de maig de 2021
Que el progenitor no custodi no faci lliurament del fill comú al progenitor que té la guarda i custòdia d'acord amb el que estableix el conveni regulador o la sentència de divorci, constitueix un incompliment del règim de visites. Amb un sol incompliment, des d'un punt de vista estrictament jurídic, ja seria possible interposar una demanda executiva davant el jutjat que dictà la sentència que va establir la mesura. No...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI I MASCOTES. Qui es queda amb la mascota després d'un divorci?

DIVORCI I MASCOTES. Qui es queda amb la mascota després d'un divorci?

Publicat el 11 de maig de 2021
En els processos de divorci o família, és possible establir règims de custòdia, visites i despeses per a gossos, gats, etc.?

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9