Blog

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT. La solució per a molts autònoms i particulars afectats per la crisi de la COVID-19. Què és? Qui se'n pot beneficiar? Com funciona?

Publicat el 26 de març de 2021
Arran de la pandèmia de la COVID-19 s’han generalitzat les situacions d’insolvència entre autònoms i particulars que han vist desaparèixer de manera sobrevinguda tots els seus ingressos, quedant-se sense mitjans per poder fer front al pagament dels seus deutes. En aquest context, la Llei de Segona Oportunitat obre una via perquè molts autònoms i particulars que es troben en una situació delicada econòmicament puguin encarrilar de nou la seva vida, sense arrossegar indefinidament deutes...

> Consultar aquesta entrada


Dentix entra en concurs de creditors: què puc fer si sóc un dels afectats?

Publicat el 11 de novembre de 2020
El passat 5 d’octubre de 2020, la cadena de clíniques odontològiques, Dentix, entrà en concurs de creditors. L’empresa es trobava des de març de 2020 en fase de preconcurs, arran del deute milionari que té la companyia amb el fons d’inversió KKR, el seu principal creditor, així com amb altres entitats financeres. La confirmació de l’entrada de Dentix en concurs de creditors deixa sense servei als seus...

> Consultar aquesta entrada


AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A SOL·LICITAR LA MORATÒRIA DEL PAGAMENT DEL LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL

Publicat el 20 de maig de 2020
Com us vam anunciar a través dels canals de comunicació de Bufet Matamala (Facebook: @bufetmatamala; Instagram: @bufet_matamala_advocats), el paquet de mesures socials i econòmiques contemplades pel RDL 11/2020 arrel de la pandèmia del COVID-19 permetia a les persones arrendatàries que trobessin en una situació de vulnerabilitat econòmica, sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament del lloguer del seu...

> Consultar aquesta entrada


És vàlida la comunicació entre arrendadora i arrendatària – o a la inversa- si no consta notificació expressa?

Publicat el 19 de maig de 2020
En matèria d’arrendaments la normativa preveu infinites situacions en les que exigeix la notificació o avís entre les parts. Un exemple d’elles és en el relatiu a la durada del contracte, augment del preu de renda, entre d’altres. D’aquí la importància dels actes de comunicació entre arrendador i arrendatari, o al revés, per tal que es produeixin determinats efectes. - Però com s’ha...

> Consultar aquesta entrada


AVANTATGES FISCALS PER LES FAMÍLIES MONOPARENTALS PER ADQUIRIR EL SEU HABITATGE HABITUAL.

Publicat el 19 de maig de 2020
  A partir del dia 1 de maig de 2020, a Catalunya, les famílies monoparentals tributaran un 5% per l’adquisició del seu habitatge habitual, quan el tipus general és del 10%. REQUISITS PER ACOLLIR-S’HI: 1.- Que qui adquireix l’immoble sigui família monoparental (és a dir, formada per un o més fills/es menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona de qui depenen econòmicament)....

> Consultar aquesta entrada


EXISTEIX A DIA D’AVUI ALGUNA MESURA D’APLAÇAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER PYMES I AUTÒNOMS PER MITIGAR ELS EFECTES DEL COVID-19?

Publicat el 20 de abril de 2020
Com a mesura per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 en l’àmbit tributari, el Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial Decret Llei, el 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions d’impostos d’aquells autònoms i pimes que durant l’any 2019 hagin tingut un volum d’operacions no superior als 600.000 Euros. Concretament, dits obligats...

> Consultar aquesta entrada


PUC SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ D’UN PRÉSTEC O CRÈDIT PERSONAL SENSE GARANTIA HIPOTECARIA?

Publicat el 18 de abril de 2020
Davant la situació d’emergència sanitària global causada pel COVID-19, el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, preveu en el seu article 21 la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de préstecs i crèdits sense garantia hipotecaria vigents a l’entrada en vigor d’aquest RDL, sempre i quan...

> Consultar aquesta entrada


LES PERSONES AFECTADES PEL COVID-19 TENEN ALGUNA POSSIBILITAT DE RESCATAR EL SEU PLA DE PENSIONS?

Publicat el 15 de abril de 2020
La disposició addicional vintena del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel què s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front el COVID-19, estableix que aquelles persones beneficiaries de plans de pensions, podran fer efectius els seus drets i disposar dels diners invertits, per tal d’obtenir liquiditat i pal·liar les seves necessitats, durant els sis mesos posteriors a la...

> Consultar aquesta entrada


EM PODEN SEGUIR COBRANT LA QUOTA DEL CENTRE ESPORTIU O GIMNÀS MENTRE DURI LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19?

Publicat el 8 de abril de 2020
Davant l’escenari actual de confinament i l’obligat tancament temporal d’instal·lacions esportives mentre aquest es mantingui, l’Agència Catalana del Consum ha volgut aclarir que és el que passa amb el pagament de les quotes dels clubs o entitats esportives amb ànim de lucre. Es poden reclamar els imports pagats pels consumidors si no es presten els serveis pels que es paga? Doncs bé, atès que els serveis que ofereixen...

> Consultar aquesta entrada


HA ARRIBAT LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DELS LLOGUERS DURANT L’ESTAT D’ALARMA?

Publicat el 7 de abril de 2020
El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar ahir un nou Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per mitigar els efectes del COVID-19. El paquet de mesures contemplada en aquesta nova regulació inclou, entre d’altres, la possibilitat de que l’arrendatari/a (inquilí) sol·liciti a l’arrendador/a una...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9