Blog

L’EMPRESA POT OBLIGAR-ME A AGAFAR VACANCES?

Publicat el 27 de març de 2020
L’emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 ha arribat a afectar a nivell global, no només la salut de la població, sinó el seu estat econòmic-laboral. Davant la incertesa generalitzada de les empreses, que van adaptant-se a les mesures preventives que van esdevenint, aquestes estan comunicant als seus treballadors/es la obligació de gaudir d’unes “vacances forçoses” com a mesura...

> Consultar aquesta entrada


DONADA LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE ESTEM VIVINT, POT SUSPENDRE’S, ALTERAR-SE O MODIFICAR-SE EL RÈGIM DE GUARDA I CUSTÒDIA I EL RÈGIM D’ESTADES ACORDATS EN ELS PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de març de 2020
Com ja avançàvem fa uns dies, l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, ha propiciat una allau de preguntes sobre com gestionar en aquets moments el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades, donada la limitació de circulació...

> Consultar aquesta entrada


L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 AFECTA AL SISTEMA DE GUARDA COMPARTIDA ENTRE AMBDÓS PROGENITORS? SUSPÈN O ALTERA EL RÈGIM D’ESTADES ESTABLERT MITJANÇANT RESOLUCIÓ JUDICIAL ENTRE PARES I FILLS?

Publicat el 24 de març de 2020
La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 i declarada com a pandèmia per la Organització Mundial de la Salut (OMS) ha suscitat a moltes famílies una allau de dubtes sobre com dur a terme el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades derivades de les separacions, divorcis i relacions paternofilials.   La resposta no és fàcil pel context en el...

> Consultar aquesta entrada


SI EL DNI EM CADUCA A FINALS D'AQUEST MES DE MARÇ, QUÈ HAIG DE FER?

Publicat el 24 de març de 2020
D’ençà que el Govern espanyol va declarar l’Estat d’Alarma el passat dia 14 de març de 2020, sorgeixen nombrosos dubtes entre la població sobre actuacions i tràmits aparentment normals. Una d’aquestes gestions és la renovació del DNI. Malgrat avui dia la majoria realitzem online totes les gestions que permetin la forma telemàtica, la realitat és que, ara per ara, la renovació del DNI comporta...

> Consultar aquesta entrada


L'ESTAT D'ALARMA AFECTA A L'INICI DE LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Publicat el 24 de març de 2020
La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 no endarrerià l’inici de la campanya de la declaració de la renta, que començarà igualment el proper dia 1 d’abril de 2020 i finalitzarà el 30 de juny d’enguany, segons l’ordre publicada, en data 19 de març de 2020, pel Ministeri d’Hisenda en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i que podeu consultar al següent enllaç:...

> Consultar aquesta entrada


PUC DEMANAR LA SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE LA MEVA HIPOTECA?

Publicat el 24 de març de 2020
Una altra de les novetats legals esdevingudes a la força i en motiu de la crisis sanitària actual és el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Malgrat les circumstàncies actuals estan afectant de manera global a tota la població, el RDL 8/2020 instaura, entre d’altres, la urgent mesura de poder sol·licitar una...

> Consultar aquesta entrada


PUC FER UN TESTAMENT SENSE ANAR AL NOTARI?

Publicat el 22 de març de 2020
Sí, fer un testament, sense la intervenció d’un notari, és possible i plenament vàlid. En aquest cas, hem d’atorgar un testament hològraf. Els requisits perquè sigui vàlid són molt simples, però és estrictament necessari que es compleixin. En primer lloc, ha de ser un document escrit a mà pel propi testador/a. En segon lloc, cal que s’indiqui el lloc i el dia en què s’ha...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN EL LLOGUER D’HABITATGES

Publicat el 2 de gener de 2019
En data 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el nou Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Les novetats introduïdes per aquesta normativa, publicada el 18 de desembre de 2018 al BOE, tenen l’objectiu de millorar l’accés a l’habitatge i afavorir l’arrendament assequible. Val a dir, però, que NO TÉ EFECTES RETROACTIUS, és a dir, que no és...

> Consultar aquesta entrada


DELICTE D’ABANDONAMENT DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de setembre de 2018
Què passa si un progenitor abandona l’habitatge familiar abans o durant el procés de separació o divorci? Perd la possibilitat de que s’estableixi un règim de guarda compartida? És habitual que, davant d’una crisis matrimonial o de parella, la convivència es torni tan insuportable que un dels dos, o inclús tots dos, es plantegi la necessitat d’abandonar el domicili familiar, per tal d’evitar situacions...

> Consultar aquesta entrada


El delicte de “sexting”. Delictes contra la intimitat

Publicat el 30 de agost de 2018
L’aparició de riscos per als drets de les persones derivats de la implementació i ús de les tecnologies i internet ha influït en la política del dret penal, que ha resultat expansiva per donar resposta a les noves necessitats. Abans de la reforma del Codi Penal de l’any 2015, diverses conductes que atempten greument contra la intimitat de les persones no estaven tipificades i per tant, no eren sancionables penalment. L’antic...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9