Blog

L'ESTAT D'ALARMA AFECTA A L'INICI DE LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Publicat el 24 de de març de 2020
La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 no endarrerià l’inici de la campanya de la declaració de la renta, que començarà igualment el proper dia 1 d’abril de 2020 i finalitzarà el 30 de juny d’enguany, segons l’ordre publicada, en data 19 de març de 2020, pel Ministeri d’Hisenda en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i que podeu consultar al següent enllaç:...

> Consultar aquesta entrada


PUC DEMANAR LA SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE LA MEVA HIPOTECA?

Publicat el 24 de de març de 2020
Una altra de les novetats legals esdevingudes a la força i en motiu de la crisis sanitària actual és el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Malgrat les circumstàncies actuals estan afectant de manera global a tota la població, el RDL 8/2020 instaura, entre d’altres, la urgent mesura de poder sol·licitar una...

> Consultar aquesta entrada


PUC FER UN TESTAMENT SENSE ANAR AL NOTARI?

Publicat el 22 de de març de 2020
Sí, fer un testament, sense la intervenció d’un notari, és possible i plenament vàlid. En aquest cas, hem d’atorgar un testament hològraf. Els requisits perquè sigui vàlid són molt simples, però és estrictament necessari que es compleixin. En primer lloc, ha de ser un document escrit a mà pel propi testador/a. En segon lloc, cal que s’indiqui el lloc i el dia en què s’ha...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN EL LLOGUER D’HABITATGES

Publicat el 2 de de gener de 2019
En data 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el nou Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Les novetats introduïdes per aquesta normativa, publicada el 18 de desembre de 2018 al BOE, tenen l’objectiu de millorar l’accés a l’habitatge i afavorir l’arrendament assequible. Val a dir, però, que NO TÉ EFECTES RETROACTIUS, és a dir, que no és...

> Consultar aquesta entrada


DELICTE D’ABANDONAMENT DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de de setembre de 2018
Què passa si un progenitor abandona l’habitatge familiar abans o durant el procés de separació o divorci? Perd la possibilitat de que s’estableixi un règim de guarda compartida? És habitual que, davant d’una crisis matrimonial o de parella, la convivència es torni tan insuportable que un dels dos, o inclús tots dos, es plantegi la necessitat d’abandonar el domicili familiar, per tal d’evitar situacions...

> Consultar aquesta entrada


El delicte de “sexting”. Delictes contra la intimitat

Publicat el 30 de d'agost de 2018
L’aparició de riscos per als drets de les persones derivats de la implementació i ús de les tecnologies i internet ha influït en la política del dret penal, que ha resultat expansiva per donar resposta a les noves necessitats. Abans de la reforma del Codi Penal de l’any 2015, diverses conductes que atempten greument contra la intimitat de les persones no estaven tipificades i per tant, no eren sancionables penalment. L’antic...

> Consultar aquesta entrada


FRE A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

Publicat el 12 de de juliol de 2018
En els darrers anys han augmentat amb escreix els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, la qual cosa ha alarmat a les Administracions Públiques i les ha empès a fomentar plans d’actuació per atendre aquestes situacions. Alhora, però, també ha incrementat el fenomen d’ocupació il·legal premeditada, amb finalitat lucrativa, fet que d’igual manera causa un greu perjudici social....

> Consultar aquesta entrada


QUÈ PASSA SI DESISTEIXO D’UNA COMPRA D’UN IMMOBLE HAVENT ENTREGAT UNES ARRES?

Publicat el 8 de de juny de 2018
El nou (i força desconegut encara) Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2018, regula tot el relacionat amb els contractes de compravenda d’immobles, i per tant també els aspectes legals de les arres. És norma habitual en la compravenda d’immobles, que un cop posats d’acord comprador i venedor ens els termes del contracte, es perfeccioni aquest mitjançant l’entrega d’una...

> Consultar aquesta entrada


Hi ha delicte en un accident de circulació?

Publicat el 9 de d'abril de 2018
Amb la reforma introduïda per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal, es va produir un canvi important en relació als accidents de circulació. La nova llei va comportar la supressió de les faltes, amb la qual cosa, únicament ha quedat regulat i tipificat com a infracció penal els accidents de circulació amb resultat de mort o lesions causades per imprudència greu o menys greu....

> Consultar aquesta entrada


LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT. COMENÇAR DE NOU SENSE DEUTES ÉS POSSIBLE.

Publicat el 15 de de març de 2018
La legislació actual ens permet aconseguir l’extinció dels nostres deutes en cas d’insolvència, i poder començar de nou, el què coneixem com a llei de la segona oportunitat. En primer lloc, per poder gaudir d’aquesta segona oportunitat -jurídicament anomenada (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet – BEPI)-, el primer pas serà presentar una sol·licitud de procediment per intentar un acord...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10