Blog

Canvis en matèria de garanties per venda de productes a consumidors

Publicat el 2 de juny de 2021

L’1 de gener de 2022 entrarà en vigor el Real Decret-Llei 7/2021 de 27 d’abril que, entre d’altres, modifica la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el qual amplia la garantia per venda de productes nous a consumidors de 2 a 3 anys, i el termini en què el fabricant està obligat a garantir l’existència de peces de recanvi i la reparació de productes passa de 5 a 10 anys.

Aquesta garantia cobreix la “falta de conformitat” del producte, és a dir, possibles defectes de fàbrica, si aquest no té la qualitat indicada al client, etc. però no els defectes fruit del mal ús donat pel consumidor, per exemple, el deteriorament del producte per caigudes.

El consumidor podrà procedir contra el venedor, qui, al seu torn, podrà reclamar contra el fabricant en un termini d’un any, igual que fins ara.

En cas de producte defectuós, el client podrà exigir-ne la reparació o substitució, això no obstant, el venedor podrà oposar-se a l’opció escollida pel client si no es pot dur a terme o suposa despeses desproporcionades. Així doncs, si el client reclama la substitució del producte quan una reparació seria suficient, el venedor podrà oposar-se a substituir-li el producte.

Per altra banda, la nova normativa amplia els supòsits en què el client podrà exigir directament la resolució del contracte, és a dir, la devolució de l’import pagat. Podrà fer-ho, a tall d’exemple, quan el defecte sigui especialment greu o si apareix qualsevol defecte després que s’hagi realitzat una primera reparació.

Finalment, indicar que es manté la garantia mínima d’un any amb relació als productes de segona mà.