Blog

Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Publicat el 25 de maig de 2022

Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Una associació de consumidors va demandar a una entitat bancària per considerar il·lícita la comissió de 2 euros que cobrava pels següents conceptes:

  • Ingrés en efectiu realitzat per terceres persones amb informació addicional (concepte) incorporat al justificant a sol·licitud de l’ordenant.
  • Rebut normalitzat pagat en efectiu.

Inicialment, l’associació de consumidors va guanyar el plet, en considerar el tribunal que els cobraments eren abusius, doncs el servei ja es trobava remunerat per la comissió de manteniment, administració i gestió de compte que es cobrava al titular del compte corrent.

L’entitat bancària va recórrer al Tribunal Suprem en considerar que la comissió es corresponia amb el preu del servei prestat a un tercer amb qui no existia una relació contractual.

El Tribunal Suprem, en la seva sentència núm. 328/2022de 26 d’abril de 2022, ha desestimat les pretensions de l’entitat bancària, recordant-li que el servei de caixa, retribuït per la comissió de manteniment, té com objecte efectuar pagaments i cobraments per compte i en interès del client. Per tant, l’expressió del concepte de l’ingrés és una actuació inherent a la realització del mateix ingrés. Endemés, l’expressió del concepte és útil no només al tercer que fa l’ingrés, sinó també al titular del compte corrent que paga la comissió de manteniment pel servei de caixa, ja que li permet saber el motiu d’aquest cobrament.

En conclusió, l’expressió del concepte de l’ingrés (cobrament a favor del titular del compte) i la inclusió del mateix en el justificant que ha emès l’entitat bancària no tenen substantivitat pròpia diferent del mateix servei de caixa i, en conseqüència, no es pot considerar un servei afegit a l’ingrés en efectiu en si.