Blog

DIVORCI I MASCOTES. Nou règim jurídic del animals.

Publicat el 20 de de desembre de 2021

DIVORCI I MASCOTES. Nou règim jurídic del animals.

S'ha aprovat el nou règim jurídic dels animals, fet que implica la modificació de múltiples disposicions a fi d'adaptar-les a la major sensibilitat social cap als animals i al seu reconeixement com a éssers vius sensibles.

Una de les novetats més esperades és la introducció de normes que permeten, en el si d'un procediment de família o divorci, determinar el destí, cures, convivència i despeses dels animals després d'una crisi matrimonial o de parella com a una mesura més en aquests processos. Cal recordar que fins ara, l'absència d'una normativa específica obligava els jutges a decidir aplicant les normes de l'administració de béns, com si es tractés d'un objecte més del matrimoni.

La nova normativa preveu el pacte de les parts sobre els animals domèstics i fixa un conjunt de criteris perquè els tribunals decideixin a qui entregar la cura de l'animal, en atenció al seu benestar. Entre altres previsions, s'estableix:

  • La inclusió del seu destí, els temps de convivència i les càrregues associades a la seva cura en el conveni regulador i l'adopció de mesures per part del jutge, si l'acordat perjudiqués greument el seu benestar.
  • La possibilitat de sol·licitar la modificació de mesures respecte dels animals de companyia en cas d'alteració greu de les seves circumstàncies.
  • La improcedència de la guarda conjunta en cas d'existir maltractament a animals o amenaça de causar-los com a mitjà per controlar a la parella o als fills.
  • La determinació de l'atribució de la cura dels animals de companyia pel jutge, així com el règim de visites pel cònjuge a qui no se li hagi atribuït, amb independència de qui en sigui el titular.