Blog

Incompliments del règim de visites

Publicat el 17 de maig de 2021

Incompliments del règim de visites

Que el progenitor no custodi no faci lliurament del fill comú al progenitor que té la guarda i custòdia d'acord amb el que estableix el conveni regulador o la sentència de divorci, constitueix un incompliment del règim de visites. Amb un sol incompliment, des d'un punt de vista estrictament jurídic, ja seria possible interposar una demanda executiva davant el jutjat que dictà la sentència que va establir la mesura.

No obstant això, plantejar una demanda executiva per un únic i aïllat incompliment, de poca gravetat, per exemple, fer entrega del menor el matí següent en lloc del dia anterior a la tarda, podria ser contraproduent. La interposició d'una demanda executiva generaria una major crispació en el nucli familiar, i pot desembocar en múltiples procediments judicials, dictant-se altres mesures d'acompanyament a la ruptura, com, per exemple, el nomenament d'un coordinador parental.

Cal tenir en compte que a llarg termini que quedi constància de l'incompliment podria ser interessant, davant la possibilitat que el mateix es repeteixi en un futur. Així doncs, pot ser útil guardar els missatges intercanviats entre els progenitors arran del retard o incompliment.

Així doncs, es planteja el dubte a partir de quants incompliments hauria d'interposar una demanda executiva. Com és lògic no hi ha un nombre exacte, ja que s'han de tenir en compte diversos factors, per exemple, si aquests incompliments es reiteren, si es produeixen en un espai de temps relativament curt, etc. També cal valorar altres elements com el to i la forma de respondre del progenitor no custodi als requeriments de l'altre progenitor a través de missatges. Si no responen els missatges satisfactòriament o si no es contesten en absolut, evidentment haurà d'iniciar una demanda executiva, a fi d'evitar situacions similars de cara al futur.

Per exemple, en el cas d'un incompliment similar al descrit que es repeteix un cop al mes, resultaria raonable plantejar-se la interposició de la demanda davant el quart o cinquè incompliment. No obstant això, si aquest incompliment es produeix en menys temps, per exemple, diverses vegades en un mateix mes, s'hauria d'acudir als tribunals amb rapidesa, ja que hi ha una clara intenció per part del progenitor no custodi d'establir unilateralment els horaris de lliurament del menor, sense observar la resolució judicial.