Blog

Informe de detectius. Dret de defensa vs Dret a la intimitat

Publicat el 10 de de gener de 2022

Informe de detectius. Dret de defensa vs Dret a la intimitat

El Tribunal Suprem en la sentència 9 de desembre de 2021 ha descartat l'existència d'una intromissió il·legítima en la intimitat i la pròpia imatge de qui va ser objecte d'una investigació privada per part d'un professional acreditat amb la finalitat de provar en un judici que l'investigat tenia feina i així desvirtuar la suposada manca d'ingressos per incomplir sistemàticament el pagament de les pensions alimentàries imposades en un procés de divorci.

La referida sentència recaigué en un procediment en el qual el demandant sol·licitava a la seva exdona una indemnització per dany moral per intromissió il·legítima en la seva intimitat. La demandada havia contractat els serveis d'un detectiu privat acreditat a fi d'obtenir proves que fer valdre en diversos procediments penals i civils la capacitat econòmica del seu exmarit, qui incomplia de manera sistemàtica les pensions d'aliments i compensatòria que se li havien imposat a raó del divorci.

La investigació del detectiu consistí en una entrevista amb l'investigat al despatx d'advocats en el que exercia la seva activitat professional, durant la qual, el detectiu fent-se passar per client, va aconseguir que l'investigat reconegués que ell s'encarregava de prestar els serveis professionals. Aquests informes foren aportats com a prova en els referits procediments.

Els tribunals varen considerar acreditat l'interès legítim que ostentava l'exesposa i desestimaren la demana. I és que l'investigat continuava exercint com a advocat, dada que, permetia desvirtuar les afirmacions de l'obligat al pagament de les pensions sobre la seva manca d'ingressos. L'exespòs va recórrer davant del Tribunal Suprem, el qual ha resol desestimar el referit recurs, per entendre que ha existit proporcionalitat, prioritzant el dret de defensa sobre la intimitat personal i la pròpia imatge.

El Tribunal Suprem ha indicat que seria un contrasentit reconèixer una indemnització per un dany moral a l'exmarit, fonamentada en la vulneració dels seus drets a la intimitat i al pròpia imatge, havent incomplert durant anys les seves obligacions familiars, fins al punt de ser condemnat per abandonament de família. Ja que va ser justament aquesta actitud, la que va obligar la seva exdona a recórrer a tots els mitjans legals per aconseguir l'efectivitat dels seus drets i dels seus fills reconeguts per sentència ferma.