Blog

L'ESTAT D'ALARMA AFECTA A L'INICI DE LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Publicat el 24 de de març de 2020

La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 no endarrerià l’inici de la campanya de la declaració de la renta, que començarà igualment el proper dia 1 d’abril de 2020 i finalitzarà el 30 de juny d’enguany, segons l’ordre publicada, en data 19 de març de 2020, pel Ministeri d’Hisenda en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i que podeu consultar al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf.

Des del Ministeri d’Hisenda es considera especialment important mantenir la campanya en les dates previstes, per tal de que els contribuents puguin rebre les seves devolucions el més aviat possible, ja que prop del 70% de les declaracions surten a retornar.