Blog

Persones amb discapacitat. Possibilitat d'adoptar mesures en contra de la voluntat de l'afectat.

Publicat el 22 de setembre de 2021

Persones amb discapacitat. Possibilitat d'adoptar mesures en contra de la voluntat de l'afectat.

Explicàvem en entrades anteriors les novetats introduïdes per la Llei 8/2021, relatives a les mesures de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Recentment el Tribunal Suprem s’ha pronunciat per primera vegada aplicant la nova normativa

En primer lloc, recordar que la nova normativa substitueix la modificació judicial de la capacitat (anomenada incapacitació fins al 2015) per l’adopció judicial d’un conjunt de mesures de suport proporcionals a les capacitats de la persona amb discapacitat, respectant al màxim la seva autonomia personal.

Al respecte, el Tribunal Suprem ha assenyalat que, tot i que s’ha d’atendre a la voluntat, desitjos i preferències de l’afectat, hi ha casos en què existeix una clara necessitat assistencial, que fa necessària l’adopció de mesures encara que sigui en contra de la seva voluntat. Es tracta de casos en què el seu trastorn li impedeix tenir una consciència clara de la seva situació, l’exercici dels seus drets i les relacions amb les persones del seu entorn. Indica que, abstenir-se d’intervenir en aquests casos, a fi de respectar la voluntat manifestada per l’afectat, podria ser contraproduent i equivaldria a abandonar-lo, puix que pel seu trastorn mental no és conscient del procés de degradació personal que pateix.

Així doncs, la necessària provisió de suport a aquestes persones comprèn un judici o valoració que si no estiguessin afectades per aquest trastorn patològic, estarien d’acord amb evitar o pal·liar aquesta degradació personal.

Aquestes manifestacions, el Tribunal Suprem les realitzà arran d’un procediment relatiu a una persona afectada per síndrome de Diògenes, que dificultava les seves relacions socials i veïnals, per la qual cosa fou incapacitada i sotmesa a la tutela de la comunitat autònoma amb anterioritat a què entrés en vigor la nova llei. L’afectat va recórrer davant del Tribunal Suprem i aquest es pronuncià amb la nova normativa ja en vigor, el Tribunal deixà sense efecte aquella declaració de modificació de capacitat i va substituir la tutela per altres mesures de suport més adequades a la normativa actual.