Blog

QUINS CANVIS HI HA HAGUT EN ELS TIPUS DE RETENCIÓ D’ACTIVITATS PROFESSIONALS?

Publicat el 20 de de juliol de 2015

El dia 11 de juliol s’ha publicat al BOE el “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic” que modifica tant les retencions aplicables als rendiments del treball, com a d’altres tipus de rendiments, entre ells els d’activitats professionals, com es planteja a la pregunta.

Així mateix, també s’ha aprovat una nova escala general estatal  i una nova escala de l’estalvi de l’IRPF aplicable el 2015, tot i que de moment, l’escala general autonòmica aplicable a Catalunya el 2015 és la mateixa que la del 2014.

Per altra banda, respecte a l’Impost de Societats, també s’ha reduït la retenció a compte del mateix (que ha estat del 20% entre 1 de gener i 11 de juliol de 2015 i passa a ser del 19,5% a partir de l’entrada en vigor de la reforma de referència).

Per tant, en resposta a la pregunta plantejada, el tipus general a aplicar als rendiments d’activitats professionals a partir del dia 12 de juliol passa a ser del 15%.

També cal tenir en compte, pel que fa als rendiments del treball, que la regularització de les corresponents retencions es podrà realitzar, opcionalment, en el moment de les primeres retribucions pagades o abonades a partir de l’1 d’agost de 2015.

Igualment, s’han produït una sèrie de modificacions en els tipus de retenció corresponents als rendiments de capital mobiliari, els d’arrendament o subarrendament d’immobles, guanys patrimonials (fons d’inversió), retribucions d’administradors i rendiments derivats d’impartir cursos, que per la brevetat de l’article no puc detallar. En qualsevol cas, pot contactar amb nosaltres per cada cas en concret i l’assessorarem.

 

Verònica Cuevas de la Parra

Advocada col·laboradora